Coaching van je medewerker bij klachten

Je medewerker staan in de frontlinie en dat kan betekenen dat er een kans is dat ze onderdeel worden van een interne- of externe klachtenprocedure.
Werkgevers hebben de neiging om te onderschatten wat het voor een medewerker betekent dat er klachten zijn over zijn functioneren intern of extern.

Je kunt je medewerker laten bijstaan door Vonkvorming in een interne of externe klachtenprocedure. Niet direct met als doel om de klacht op te lossen maar om je medewerker te steunen; te begeleiden en te helpen om een zo neutraal mogelijk positie in te nemen.

Om te voorkomen dat de medewerker ziek wordt, afhaakt of conflicten veroorzaakt. In een drie-gesprek stemmen we af wat je medewerker nodig heeft, wat voor de organisatie van belang is, welk tijdpad we gebruiken, hoeveel sessies we afspreken en hoe we gedrieën evalueren

Iets te lezen over Coaching van je medewerker bij klachten.

Omgaan met lastig gedrag!?

Omgaan met lastig gedrag? Wat is lastig gedrag, is daar een definitie van te maken? Nee, ik denk van niet, want wat voor mij lastig

Digitaal coachen?!

We ontmoeten elkaar in deze periode waarin we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden veel en vaak digitaal. Gelukkig kan dat!

Alle thema's

Hey, is er iets waar ik je mee kan helpen?